30 Tage Geld-zurück-Garantie

Kauf auf Rechnung

Versandkostenfrei ab 29€

FAQ

GEGEVENSBESCHERMING

Gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Yubody B.V., John M. Keynesplein 10, Rembrandtkamer, 1066EP, Amsterdam, Tel.: +49 40 593 51527170, e-mail: contact @mycannaby.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de string “https://” en het slotje in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Browser gebruikt
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (eventueel: in anonieme vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting- en inhoudsleveringsnetwerk

Gehost door Shopify
Wij gebruiken het winkelsysteem van dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify") voor het hosten en weergeven van de online winkel op basis van van een verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde Shopify-diensten kunnen gegevens ook worden verwerkt als onderdeel van verdere verwerking namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (VS ) Inc.of Shopify (VS) Inc. In het geval van de overdracht van gegevens naar Shopify Inc. in Canada wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify vindt u op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan die van Shopify hierboven vermeld vindt alleen plaats binnen de hieronder gecommuniceerde reikwijdte.

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek kan worden herkend (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG in in het geval dat er toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het websitebezoek te beschermen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=nl
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contactpersoon

5.1 Beoordelingsherinnering van Trusted Shops
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG, sturen wij uw e-mailadres door naar het beoordelingsplatform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.trustedshops.de ) zodat ze u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar het beoordelingsplatform.

5.2 Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien bij het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd en er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan ​​die het tegendeel bewijzen.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG worden persoonlijke gegevens nog steeds verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst. Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met het oog op de bewaartermijnen op grond van het belasting- en handelsrecht geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of zich het recht voorbehouden op verder gegevensgebruik dat door de wet van onze kant is toegestaan.

7) Commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is aangemaakt en de naam van de door u gekozen commentator opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een reactie te plaatsen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij zou klagen dat uw gepubliceerde inhoud illegaal is. De wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder b en f AVG. We behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen als derden deze als illegaal beschouwen.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverleners, die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de overeenkomst doorgegeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van het betalingsproces door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien er gebruik wordt gemaakt van betaaldienstverleners zullen wij u daar hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

8.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Duidelijk
Als er voor een betaaldienst van Klarna wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling worden verzameld (bijvoorbeeld factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna met het oog op identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, op voorwaarde dat u hiermee overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG uitdrukkelijk hebt ingestemd als onderdeel van het bestelproces . Hier kunt u zien aan welke kredietinstellingen uw gegevens mogen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsregels voor de betrokkenen gevestigd in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy
of voor betrokkenen gevestigd in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandeld.

9) Sitefunctionaliteiten

9.1 Gebruik van Youtube-video's
Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie om video's van de aanbieder “Youtube” weer te geven en af ​​te spelen, die eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).
Hier wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, die volgens de aanbieder de opslag van gebruikersinformatie pas initieert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet aan uw profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom in de VS.
Ongeacht of de ingebedde video's worden afgespeeld, wordt bij elk bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen kan veroorzaken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het via de trackingpixel gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Zonder deze toestemming worden tijdens uw bezoek aan de site geen YouTube-video’s gebruikt.
U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de “cookietoestemmingstool” die op de website wordt aangeboden, met behulp van alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.
Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” vindt u in de gebruiksvoorwaarden van YouTube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.de /intl/de/policies/privacy.

9.2 Vimeo-video's gebruiken
Op onze website zijn plug-ins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS geïntegreerd. Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Vimeo-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Vimeo-account heeft of momenteel niet bent ingelogd bij Vimeo. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Vimeo-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Als u bent ingelogd bij Vimeo, kan Vimeo uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Vimeo-account. Als u met de plug-ins interageert (bijvoorbeeld door op de startknop van een video te drukken), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.
Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Vimeo-account koppelt, moet u zich bij Vimeo afmelden voordat u onze website bezoekt.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Vimeo, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Vimeo: https://vimeo.com /privacy
De trackingtool Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, wordt automatisch geïntegreerd in video's van Vimeo die op onze site zijn geïntegreerd. Dit is de tracking van Vimeo zelf, waartoe wij geen toegang hebben en die van onze kant niet beïnvloed kunnen worden. Google Analytics maakt voor tracking gebruik van zogenaamde ‘cookies’, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen, maar kan ook naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom in de VS.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het via de trackingpixel gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Zonder deze toestemming zullen Vimeo-video's niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de “cookietoestemmingstool” die op de website wordt aangeboden, met behulp van alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.

9.3 Trusted Shops Trustbadge
De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk weer te geven en om kopers na een bestelling een Trusted Shops-lidmaatschap aan te bieden.
Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, artikel 6, lid 1, onder f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Keulen.
Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, waarin bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert het gesprek. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.
Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u na het voltooien van een bestelling besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken of als u zich al voor gebruik heeft geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

10) Rechten van de betrokkene

10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en tussenkomst) jegens de verantwoordelijke persoon met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG: U hebt in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt of openbaar zullen worden gemaakt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze die niet door ons van u zijn verzameld, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking op u, evenals uw recht op informatie over de garanties onder Artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd naar derde landen;
 • Recht op rectificatie conform artikel 16 AVG: U heeft recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • Recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17 AVG: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter in het bijzonder niet als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van openbaar belang of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen gegevens wegens ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken als u uw gegevens nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar heeft gemaakt tegen redenen van uw specifieke situatie, zolang nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie volgens artikel 19 DSGVO: Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft uitgeoefend, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te verzoeken, voor zover dit technisch haalbaar;
 • Recht om uw verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens op elk gewenst moment met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot het moment van intrekking;
 • Recht om een ​​klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u – onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel – het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt.

10.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN BELANGENAFWEGING, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET WERKING VOOR DE TOEKOMST.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WIJ UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANBIEDEN DIE BOVEN ZIJN VOOR UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS IS.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFEENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.

11) Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan ​​voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijn is verstreken, op voorwaarde dat dit niet het geval is. langer nodig is om een ​​contract uit te voeren of te starten en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21, lid 1 AVG, tenzij we dwingende redenen kunnen aanvoeren die de moeite waard zijn. bescherming van verwerkingen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar krachtens artikel 21, lid 2 AVG uitoefent.

 

"E-mailreclame met inschrijving voor de nieuwsbrief Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid .1 Zin .1 lit hebben uitdrukkelijk ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken dan toegestaan ​​is door de wet en waarover wij u in deze verklaring informeren."