30 Tage Geld-zurück-Garantie

Kauf auf Rechnung

Versandkostenfrei ab 29€

FAQ

HERROEPINGSRECHT

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of hun zelfstandige beroepsactiviteit:

A. Annuleringsvoorwaarden

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (Yubody B.V., John M. Keynesplein 10, Rembrandtkamer, 1066EP, Amsterdam, Nederland Tel.: +49 40 593 615 270, E-mail: contact@mycannaby.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post of e-mail) op de hoogte van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, hebben wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen aan u betaald, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere soort bezorging heeft gekozen dan de goedkoopste aangeboden standaardlevering door ons), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zijn u in geen geval kosten verschuldigd. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

B. Herroepingsformulier

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.

Een

Eneiro EN
Nordring 53-55
63843 Niedernberg
Duitsland

E-mailadres: contact@mycannaby.com

Ik/wij (*) herroep/herroep hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam consument(en)

________________________________________________________
Adres consument(en)

________________________________________________________
Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

_________________________
Gegeven

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is